Senin, 18 Juli 2011

sandiwara minak jinggo


Sandiwara minak jinggo

Pisanan lagi awet ana perajurit perang perajurit ijo karo perajurit kuning perange kurang apik perkoro perange ngetoro nak ngetok ngapusi tuk nge jotos sak wise perang perajurit kuning malah dagel dagele lucu banget sak wise perajurit di lanjutno karo perajurit abang thok e dagel orakalah lucune terus teko anak anak e raja pas adegan iku aku ora reti mergae aku kedandangan bocah gendut terus wong dorame aku ora iso dungok no opo opo seng  di omong no karo wayange terus aku   retiku pas minak jinggo teko karo pengawale seng ngang go pakain ijo me thok anae raja neng seng dadi minak jinggo ora nyeremi malah guyok no. pas iku damar wulan teko teros minak jinggo reti nak iku damar wulan teros perang karo minak jinggo pertarunganen sengit nanging pertarungane dimenang no minak jinggo perkorone minak jinggo due senjata sekti seng iso dingenggo ngalahno damar wulan teros damar wulan kalah teros minak jinggo lunga sakwise iku damar wulan reti nak minak jinggo seneng karo anak e raja. anak e raja teros kawen karo minak jinggo nangeng perkawinan ne iku mok di enggo jipok senjatane minak jinggo sak wise senjatane minak jinggo dijipok karo anak e raja teros di eno damar wulan. Damar wulan lang song nantang minak jinggo perang minak jinggo teko teros perang karodamar wulan perkoro senjatane minak jinggo dijipok teros minak jinggo kalah lan mati. Teros kabeh seng dadi tokoh pewayangan nutup acarane .
Moh.yusuf
No:18
Kls: 7d

Tidak ada komentar:

Posting Komentar